Nereye Ne Evrak Gerekli?

İŞYERİ AÇILIŞINDA ŞAHIS FİRMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Dilekçe (EK-1)

2- İkametgah Senedi (4 Adet muhtardan)
3- Nüfus Cüzdan Sureti (4 Adet fotoğraflı muhtar yada noter onaylı)
4- İmza Beyannamesi (2 Adet)
5- Fotoğraf (3 Adet)
6- Tekel bayii veya Umuma açık yer ise Sabıka Kaydı
7- Kira Kontratı
8- Nüfus cüzdan Fot. (3 Adet)

9- Noterden Muhasebeci Vekaletnamesi (Tarık KALAY – Hacı DEMİR – Çetin ATLI – Ahmet Akif EŞKİ – Aydın KAN)

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Dilekçe (EK-1)

2- Ortakların İkametgah Senetleri (4 Adet muhtardan)
3- Ortakların Nüfus Cüzdan Suretleri (4 Adet fotoğraflı muhtar yada noter onaylı)
4- Şirket Müdürünün İmza Beyannamesi (2 Adet)
5- Ortakların Fotoğrafları (2 Adet)
6- Tekel bayii veya umuma açık yer ise ortakların sabıka kaydı
7- Şirket adına düzenlenmiş kira kontratı
8- Ortakların nüfus cüzdan Fotokopisi (2 Adet)

9- Noterden Muhasebeci Vekaletnamesi (Tarık KALAY – Hacı DEMİR – Çetin ATLI – Ahmet Akif EŞKİ – Aydın KAN)

DERNEK VE VAKIFLARDA MÜKELLEFİYET

1- Dilekçe (EK-1)

2- Tüzük ve yerel gazete ilanı
3- Dernek veya vakfın Temsile yetkili kişilerinin onaylı Nüfus cüzdan örnekleri (2 adet fotoğraflı muhtar yada noter onaylı)
4- Dernek veya vakfın Temsile yetkili kişilerinin onaylı İkametgahları (2 adet muhtardan)
5- Noterden Muhasebeci Vekaletnamesi (Tarık KALAY – Hacı DEMİR – Çetin ATLI – Ahmet Akif EŞKİ – Aydın KAN)

İŞİ TERK İŞLEMLERİNDE ŞAHIS FİRMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- İşi bırakma bildirimi / dilekçesi,

2- Vergi levhası aslı
3- Kullanılmamış Faturalar
4- Yazarkasa levhası
5- Yazarkasa Ruhsatı

6- İkametgah

İŞİ TERK İŞLEMLERİNDE ŞİRKETLERİN TASFİYEYE GİRİŞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- İşi bırakma bildirimi / dilekçesi,

2- Vergi levhası aslı
3- Kullanılmamış Faturalar
4- Yazarkasa levhası
5- Yazarkasa Ruhsatı

TASFİYE KARARININ TESCİLİ İÇİN
1- Dilekçe

2- Tasfiye kararı 2 adet asıl

3- Tasfiye halinde başlıklı İmza Beyannamesi aslı

4- Tasfiye memuru şirket ortağı dışındaki kişilerden atanmış ise Nüfus Sureti ve İkametgah belgesi

TASFİYEYE GİRİŞ BİLDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe

2- Tasfiyeye giriş ve Tasfiye memuru atanmasına ilişkin karar Fotokopisi

3- Ticaret sicil tasfiye ilan belgesi fotokopisi

4- Tasfiye memuru şirket ortağı dışındaki kişilerden atanmış ise Nüfus Sureti ve İkametgah belgesi

5- Tasfiye halinde başlıklı İmza sirküleri aslı

TASFİYE BİTİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe,

2- İşi bırakma bildirimi,

3- Karar Fotokopisi,

4- Ticaret sicilinden kaydının silindiğine dair belge (3 kez ilan edilen Ticaret Sicil Gazetesi Örneği),

5- Tasfiyenin tescilinden itibaren 15 ün içinde Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilir.

 

YABANCILARIN VERGİ DAİRESİNE KAYDI
1-Geldiği ülkeden alacağı vergi sicil kaydı
2-Diploma ve sertifikalar
3-Noter onaylı Türkçe tercümeli diploma sureti
4-Noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport sureti
5-Geçerli ikamet tezkeresi-en az 6 aylık ikamet tezkeresi için bulunduğu ülkeden konsolosluğa başvuru yapılacak veya Türkiye’de emniyet müdürlüğüne başvuru yapılacak

ŞİRKET MERKEZ NAKLİ İÇİN GEREKENLER
1- 2 adet karar

2- Ticaret sicil ilan belgesi fotokopisi

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe,

2- Şube açılışına ilişkin noterden onaylı karar sureti, bu kararda; şube ünvanı, sermayesi, yetilileri (ikamet adresleri yazılı olarak), adresi ve faaliyet konusu açıkça belirtilecek,

3- Şube yetkilisinin imza beyannamesi fotokopisi
4- Şube yetkilisinin nüfus cüzdan sureti(noterden veya muhtardan onaylı resimli), ikametgah belgesi

5- Ticaret sicil ilan belgesi fotokopisi

ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN
Limited şirket şube açılışında istenen belgelerin aynısı isteniyor. Bu belgeler yukarıda belirtilmiştir.

TİCARET ODASINA HÜKMİ ŞAHIS KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi yoksa Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Ana sözleşme
2- Müdürün imza beyannamesi
3- Ortakların ve müdürün muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği

4- Şubelerde merkezin kuruluş gazetesi

5- 2 adet plastik telli dosya

6- Kayıt beyannamesi

7- T.s.t.29.maddesine göre taahhütname

TİCARET ODASI HAKİKİ ŞAHIS KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Vergi Levhası ve Tutanak fotokopisi (2 Adet)
2- İkametgah Belgesi (2 Adet)
3- Nüfus Cüzdan Sureti (2 Adet)
4- Vesikalık fotoğraf (2 Adet)
5- İmza Sirküleri (asıl+ fotokopisi) (2 Adet)
6- Kayıt Beyannamesi
8- T.S.T.29 Mad. göre Taahhütname

KOOPERATİF TESCİLİ İÇİN GEREKENLER
1- Ana sözleşme
2- Ticaret bakanlığı izin yazısı
3- Kayıt beyannamesi (yön.kur. imzalı)
4- Ortakların nüfus cüzdan suretleri
5- Ortakların ikametgah senedi
6- Ortakların sabıka kayıtları
7- Yöneticilerin imza sirküleri

YABANCI UYRUKLU ŞİRK.TİC.ODASI TESCİLİ
1- Noter onaylı sözleşmeler
2- TC.uyruklu ortağın onaylı ikametgah ve nüfus cüzdanı örneği 3 er adet 2 foto.
3- Yabancı uyruklu ortak gerçek kişi ise:
- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti 2 asıl 1 fotokopi,2 adet fotoğraf
4- Yabancı ortak tüzel kişi ise:
- Tercüme edilmiş apostil,veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı veya noter onaylı tercümesi 1 asıl 1 fotokopi
- Tercüme edilmiş apostil onaylı sicil özeti,1 asıl 1 fotokopi,
- Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname (iştirak

olunacak şirket ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecek)
- Yabancı uyruklu temsilcinin tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti

ŞİRKET ADINA TAPU TESCİLİNDE GEREKLİ EVR
1- Ticaret sicil tasdiknamesi
2- Şirket imza sirküleri
3- Yetki belgesi
4- Şirketin vergi levhası veya vergi numarasını gösterir belge
5- Şirket müdürünün nüfus cüzdan örneği (yabancı uyruklu ise pasaport tercümesi)

GERÇEK KİŞİ S.S.K.'YA KAYIT İÇİN
1- 1 Adet Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgah İlmühaberi
2- 1 Adet İmza Beyannamesi
3- 1 Adet Vergi Levhası Fotokopisi
4- İşyeri Bildirgesi

5- İZSMMO tasdikli muhasebeci belgesi

ŞİRKET S.S.K.'YA KAYIT İÇİN
1- Şirket Ana Sözleşmesi veya sicil gaz.
2- Vergi Levhası Fotokopisi
3- Şirket ortaklarının Nüfus Cüzdan Suretleri ve İkametgah Belgeleri
4- Şirket Müdürünün İmza Sirküleri
5- İşyeri Bildirgesi

6- İZSMMO tasdikli muhasebeci belgesi

 

SSK DOSYASI (özel Bina) AÇILMASI İÇİN :
1- İkametgah Senedi
2- Nüfus Cüzdan Sureti
3- İmza Sirküleri
4- Yapı Ruhsatı Fotokopisi
5- İşyeri Bildirgesi
6- Ek 11 +İnşaat Ruhsatı

 

SİGORTALININ YURT DIŞI VİZESİ İÇİN
Sigortalıya gideceği ülkeden davetiye varsa bu davetiye ile SSK’ya gidip gerekli evrakları alabilir. davetiye yoksa en son girdiği işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

YABANCI PERSONEL ÇALIŞ. İZİN BEL.İÇİN
1- DİLEKÇE
2- 4 Adet müracaat formu,vesikalık foto.
3- Pasaport Türkçe tercüme noter tasdikli
4- Özgeçmiş(detaylı olacak)noter onaylı
5- Öğretim durumu(ispatlayıcı bel.not.ona
6- Mesleki konumu(mes.eğ.ger.not.tast.bel
7- Yabancı personel çalıştırma sebebi detayı
8- Şirket ana sözleşmesi
9- İmza sirküleri
10- Vekaletname
11- Vergi levhası fotokopisi
12- Oda kayıt sureti

ESNAF ODASINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İkametgah
2- Nüfus cüzdanı sureti
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- 6 Adet Fotoğraf
5- Kayıt İçin ödenecek harç

ESNAF SANATKARLAR SİCİLİNE KAYIT İÇİN
1- Vergi Levhası Fotokopisi (1 Adet)
2- İkametgah Belgesi (1 Adet)
3- Nüfus Cüzdan Sureti (1 Adet)
4- Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)
5- Kayıt İçin Ödenecek harç
6- Mükellefin Kendisi

 


İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI
1-  Başvuru formu doldurulacak
2-  Şahıs ise 2 adet fotoğraf
3-  Yapı Kullanma izin belgesi aslı veya onaylı fotokopisi
4-  bağ kur veya sigorta kaydı
5-  Vergi Levhasının fotokopisi
6-  Tedaş tan kabul raporu fotokopisi
7-  şirket ise imza sirkülerinin fotokopisi
8-  oda kayıt belgesi
9-  kimlik fotokopisi

10-Çtv. Belediye.onay kağıdı
11-Taahhütname (noter onaylı)
12-İtfaiye Raporu
13-Kuaför –Berber-Güzellik merkezi-Terzi-Kuyumcu ise Uzmanlık belgesi

 

TEKEL'E KAYIT İÇİN
1- Restoran Bar ise emniyet alınan ruhsatı fotokopisi
2-  vergi levhası fotokopisi
3-  sabıka kaydı
4-  Oda Kayıt Belgesi
5-  Nüfus Sureti

6-  İkametgah
7-  2 adet resim
8-  şirket ise imza sirküleri

9-  Belediye Ruhsatı fotokopisi

10-Ruhsat Harcı

TEKEL RUHSATI YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN ;
1- 2 Adet Resim

2- odadan alınacak içinde bulunulan yıla ait oda kayıt belgesi
3- Ruhsat Harcı

İÇKİLİ YERLER VE KAHV.İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-tapu fotokopisi(tasdikli tapu senedi)
2- kira kontratı (noterden tasdikli)
3- ikametgah ilmühaberi
4- nüfus cüzdan sureti
5- yapı kullanma izin belgesi
6- sabıka kaydı
7- imza sirküsü
8- oda kaydı belgesi
9- vergi levhası belgesi
10- kaymakamlıktan havaleli dilekçe
11- 2 adet telli dosya (yarım kapak)
12- 2 adet örnek fişi- 2 adet posta pulu
13- 4 adet fotoğraf
14- parmak izi sicili (asayiş bürodan)
15-bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu
not: şirket adına kayıt olunacaksa
- resmi ilan gazetesi
- yönetim kurulu kararı tutanağı
- yetki belgesi müdür için yön.kararı sürt

 

BAĞ-KUR SAĞLIK KARNESİ SİGORTALININ KENDİSİ İÇİN
1- Bağ-kur Ekstre
2- Maliyeden veya Odadan TASDİKLİ Evrak
4- 1 Adet Fotoğraf

BAĞ-KUR SAĞLIK KARNESİ SİGORTALININ EŞ VE ÇOCUKLARI İÇİN
1- Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği

2- Fotoğraf ( 1 Adet)
3- Kimlik Fotokopisi

4- Muhtaçlık Belgesi

SSK SAĞLIK KARNESİ SİGORTALININ KENDİSİ İÇİN
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Vizite Kağıdı (90 günlük)
3- 1 Adet Fotoğraf

SSK SAĞLIK KARNESİ SİGORTALININ EŞİ VE ÇOCUKLARI İÇİN
1- Evlilik Cüzdanı
2- 1 Adet Fotoğraf (7 yaşından küçük çocuklar için fotoğraf gerekmez)
3- 6 Aylık Vizite Kağıdı
4- nüfus cüzdanları

SSK RAPOR PARASI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
1- İşyerinden SSK’ya hitaben sigortalının raporlu olduğu tarihlerde çalışmadığına dair yazı.
2- Alınan rapor
3- Rapor tarihinden önce 120 günü gösterir vizite kağıdı.
4- Sigortalının kendisi nüfus cüzdanı ile beraber gidecek.